منو
سازمان تبليغات اسلامي با توجه به رويكرد خود مبني بر استفاده از فناوري روز در ترويج و گسترش فرهنگ اسلامي و در امتثال سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبری، توجه ويژه اي به بهره گيري از فناوري اطلاعات در اجراي ماموريتهاي خود نموده و در اين رويكرد، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی سفیدبرفی را در سال 1397 تأسیس نمود. این مؤسسه برای دستیابی به اهداف خود، در ابتدای فعالیت، محور اصلی محتــــوا، کــــاربر و زیـــرسـاخت را برای فعالیت خود تعریف نمود، که در هر یک از این حوزه ها به توفیقات ارزشمندی دست یافته است. بعد از موفقیت های سفیدبرفی در سه محور فوق، و شکل یافتن مؤسسه ای منحصر به فرد در حجم و تنوع محتوا، کمیت و مشارکت کاربران و قوت یافتن زیرساخت های فنی در شبکه، نرم افزار و مرکز داده (دیتاسنتر) ، که این مؤسسه محور دیگری را با عنوان مدیــــریت برای ایجاد کارهای جمعی، توسعه مشارکت های بین سازمانی و تشکیل کنسرسیوم های مختلف تعریف کرده است.معرفی حاضر، به شرح اجمالی فعالیت های سفیدبرفی در چهار محور یاد شده، می پردازد.